Vruchtwaterpunctie (amniocentese)

Een Vruchtwaterpunctie (amniocentese) vindt meestal plaats in de 16e zwangerschapsweek. Met een spuit en naald wordt een klein beetje vruchtwater opgezogen. Deze hoeveelheid wordt snel weer aangemaakt. In dit vruchtwater kunnen ze naar chromosoomafwijkingen kijken en of je kindje een open ruggetje heeft.

De kans op een miskraam is 0,3 % Dit is iets kleiner dan bij een vlokkentest. Het duurt ongeveer een 1/2 e minuut en is heel even pijnlijk tijdens het aanprikken. Als er niet voldoende vruchtwater is afgenomen zal het onderzoek herhaald moeten worden. Ook hierna is het verstandig even rust te houden en kan je de eerste dagen wat licht menstruatie-achtig gevoel hebben. Na ongeveer 3 weken is de uitslag bekend tenzij anders aangegeven.

Ook na dit onderzoek is het belangrijk dat Rhesusnegatieve vrouwen een Anti-D injektie krijgen.