Wat moet je regelen?

Erkenning

Indien je niet getrouwd bent dan zul je door middel van erkenning moeten regelen wie het vaderschap van het kindje op zich neemt. Het is verstandig om dit al tijdens de zwangerschap te regelen. De erkenning zorgt ervoor dat de vader ook juridische zeggenschap krijgt over het kind. Dit houdt ook in dat hij onderhoudsplichtig wordt en dat zijn kind later recht heeft op nalatenschap.

Indien de vader ook ouderlijk gezag wil krijgen over het kind dan moet je dit nog apart aanvragen middels een formulier: "Verzoek tot  het gezamenlijk uitoefenen van het gezag over een minderjarige". Beide ouders moeten dit formulier ondertekenen.

Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden op op www.rijksoverheid.nl en zoekterm: "Erkenning kind"

Kraamzorg

Kraamzorg moet je al zo snel mogelijk regelen tijdens je zwangerschap. Nadat je voor de eerste keer bij ons bent geweest, is het verstandig om dit te regelen. Aanmelding kan via je verzekering en/of bij  de desbetreffende kraamzorginstantie via hun eigen website of telefonisch.

Hieronder staan een aantal kraamcentra's met bijbehorende telefoonnummers en websites.

  • Kraamzorg Naviva www.naviva.nl 088-7777666
  • Kraamzorg de Waarden www.kraamzorgdewaarden.nl tel.nr 0900-5722646
  • Zin Kraamzorg www.zinkraamzorg.nl tel.nr. 0182-572076
  • RST kraamzorg Reformatorische Stichting Thuiszorg www.rstzorg.nl tel.nr. 0342-422324
  • SHG 0342-492155 Je kan je bij deze stichting alleen aanmelden indien je geen tv hebt en de statenvertaling wordt gebruikt als leidraad in het gezin.

Verlof

Als zwangere heb je recht op 16 weken verlof van je werk. Tijdens dit verlof krijg je een uitkering dat in principe net  zo hoog is als je inkomen. Dit verlof kan je in laten gaan op 6 tot 4 weken voor de uitgerekende datum. Heb je besloten om 4 weken voor de bevalling te stoppen en je wordt ziek in de periode ervoor dan wordt het verlof automatisch 6 weken voor de bevalling. Na de bevalling heb je 10 weken recht op bevallingsverlof, ook al wordt je kindje later geboren. Je moet het verlof aanvragen bij je werkgever.

Partnerverlof

Als partner heb je verlof op de dag van de bevalling en 2 dagen erna mits je deze dagen opneemt binnen 4 weken na de bevalling. Deze verlofdagen kunnen in mindering gebracht worden van je vakantiedagen. Dit is dan wel in overeenstemming met jou en je werkgever en het aantal vakantiedagen mag niet onder het wettelijk minimum komen.

Partner moeder krijgt 3 dagen ouderschapsverlof na bevalling

Sinds 1 januari 2015 heeft u na de bevalling van uw partner ook recht op 3 dagen ouderschapsverlof. Dit verlof wordt partnerverlof genoemd. Voor dit verlof geldt:

  • u meldt het verlof minstens 2 maanden voor de uitgerekende bevallingsdatum bij uw werkgever;
  • uw werkgever mag u dit verlof niet weigeren;
  • u kunt het verlof direct na het kraamverlof opnemen. Of binnen 4 weken nadat de baby thuis is geboren of uit het ziekenhuis is thuisgekomen;
  • het verlof gaat af van uw tegoed aan ouderschapsverlof. Uw ouderschapsverlof bedraagt in totaal 26 keer het aantal uren dat u per week werkt.
  • u heeft geen recht op salaris tijdens het verlof. Behalve als dit is afgesproken in uw arbeidsovereenkomst of cao.

Meer informatie kun je vinden op www.szw.nl onder het kopje zwangerschaps- en bevallingsverlof. Hier kan je ook informatie krijgen over ouderschapsverlof.

Geboorteplan

Een geboorteplan is bedoeld als een soort voorbereiding op je bevalling. Het is goed om na te denken over je wensen en ideeën over je bevalling en dit te bespreken met ons. Op http://www.inzwang.nl/bevalplan/  of http://deverloskundige.nl/bevalling/tekstpagina/30/geboorteplan/kun je lezen wat een geboorteplan is en kun je formulieren downloaden waarop je je ideeën en wensen kunt schrijven.

Telefoonnummers

Bel dit nummer om je aan te melden of een afspraak te maken met VPBBAanmelden & vragen
06-54247720

 

Bel dit nummer bij een spoedgeval of een vraag over je zwangerschapBevallingen & spoed
06-30300129

Zoeken