AVG Privacybeleid

Wij hechten waarde aan privacy en doen ons uiterste best om dit zo goed als mogelijk te regelen.

Van onze cliënten vragen wij persoonsgegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om een beleid te maken ten aanzien van onze zorgverlening met als doen de zorg zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Daarnaast zijn deze gegevens ook nodig voor de financiële afhandeling van de geleverde zorg.

  • Alle verloskundigen binnen de praktijk gaan strikt vertrouwelijk om met jullie gegevens.
  • Wij werken met een programma waarin de persoonsgegevens zijn opgeslagen wat volgens de meest recente norm beveiligd is
  • We vragen schriftelijk toestemming voor het verstrekken van persoonsgegevens aan andere doeleinden als er geen behandelingsovereenkomst is.
  • De gegevens worden niet langer bewaard als de verplichte termijn (volgens de wet WGBO ) van 15 jaar
  • De gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

Als cliënt heeft u de volgende rechten:

  • recht om te weten welke (persoons)gegevens verwerkt worden en met welke reden
  • recht op inzage in eigen dossier
  • recht op (gedeeltelijk) vernietigen van eigen dossier. Indien dit gewenst is, moet men er van bewust zijn dat er mogelijk geen verantwoorde en goede zorg geleverd kan worden.
  • recht op aanvullingen of correctie in eigen persoonsgegevens
  • recht om tegen een gedeelte van de verwerking van gegevens te verzetten

Indien u het niet eens bent met de manier hoe wij de persoonsgegevens verwerken, laat het ons weten.

Indien er (onverhoopt en onverwacht) iets mis is gegaan met het verwerken van uw persoonsgegevens wordt dit aan u verteld.

Uitwisseling gegevens

We wisselen gegevens uit met huisarts, gynaecoloog en kinderarts indien nodig. Dit met als reden de zorg zo optimaal mogelijk te verzorgen. We vragen hiervoor schriftelijk toestemming tijdens het intake gesprek.

Deze toestemming kan door u worden ingetrokken. Geef dit dan duidelijk tijdens een consult bij ons aan.

Er worden op geen andere manier persoonsgegevens opgeslagen door middel van cookies of zwangerenportaal. Onze website maakt geen gebruik van cookies en ook zwangerenportaal (dienst waarmee je inzage heb in eigen dossier) slaat absoluut geen(persoons)gegevens op.

We gaan er als praktijk vanuit als je als cliënt een geboortekaartje stuurt en/of een berichtje wil achterlaten op de website, dat u akkoord gaat dat het kaartje op de praktijk wordt opgehangen (dus zichtbaar voor andere cliënten) en dat het berichtje met evt. foto wordt geplaatst op de website.

Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring

 

 

Zoeken